Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διέπονται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, που εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, είτε ηλεκτρονικής, είται τηλεφωνικής, είτε απ΄ευθείας στα γραφεία μας.

Με την αγορά και κράτηση οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας από το KeyRoom.gr, κάθε χρήστης – πελάτης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.